dinsdag 12 juli 2011

Futureland in de herhaling

Ik schreef pas over het feestje van Maaike. Ik was met de meisjes naar Futureland geweest en vond het zo jammer dat daar in een film gevloekt werd. Willem stuurde een mailtje naar Futureland en daarop kwam een mailwisseling op gang. Uiteindelijk kreeg ik vandaag een mailtje waar ik erg blij van werd en wat ik jullie niet wil onthouden:

Geachte mevrouw Luijk,

Naar aanleiding van uw bericht over het gebruik van een vloek en/of het gebruik van godlasterlijke taal in een film in ons informatiecentrum, hebben we nader bekeken om welke film het gaat. Inmiddels is ons duidelijk welke fragmenten het betreffen. Deze zullen we op redelijke termijn aanpassen.

In het informatiecentrum FutureLand proberen we een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en te informeren over de (achtergronden) van de aanleg van Maasvlakte 2. Een deel van de bezoekers daarbij opzettelijk voor het hoofd stoten, past uiteraard niet bij het bewerkstelligen van onze doelstellingen.

Uw opmerkzaamheid heeft ons inzicht gegeven in het gebruik van een aantal woorden die strikt genomen niet bijdragen tot de informatie die we graag overbrengen met de film. Bij de totstandkoming van de film hebben we actrice Loes Luca de vrije hand gegeven in het maken van haar verslag van een bezoek aan een van de werkschepen waarmee Maasvlakte 2 wordt aangelegd. Van een vastomlijnd script of uitgeschreven dialogen was dan ook geen sprake. Wij zijn van mening dat zij dit voor een overgroot deel van de bezoekers van FutureLand op een informatieve, leuke en aansprekende wijze heeft gedaan. De film zal niet wezenlijk veranderen zonder de betreffende frasen. Om die reden zullen we de film dan ook aanpassen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en graag begroeten we u in de toekomst nog eens in informatiecentrum FutureLand.

Met vriendelijke groet,


Ik vind dit echt geweldig. En wij gaan hier zéker nog een keer naar toe. Want Futureland is echt de moeite waard!