vrijdag 20 mei 2016

VaderVanmorgen om 5 over half 10 blies mijn lieve vader zijn laatste adem uit. 
Het is haast niet te bevatten.
In 11 dagen tijd zijn we wezen geworden.

Lukas 1 : 77, 78
door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods,
met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;
Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods;
om onze voeten te richten op den weg des vredes.