zaterdag 15 april 2017

PasenDe Heer is uit het graf gegaan,
en neemt het zaad van Jakob aan,
het licht rees uit de kimmen.
De Zonne der gerechtigheid,
heeft haren glans en gloed verspreid,
en moest ten hoogste klimmen.

Dáár is de schuldbrief weggelegd.
Dáár is voldaan aan ´s Vaders recht.
De dood is overwonnen.
Aan ´s Rechters eis door Hem voldaan;
Zij, die tot God in Christus gaan.
Hun leven is begonnen.

Zij, die geloven in Gods Zoon,
ontvangen uit Zijn hand de kroon,
Die hij hun heeft verworven.
Die voor de vloek de zegen geeft,
Die dood geweest is en Die leeft,
in Wie wij zijn geborgen.
L.G.C. Ledeboer