donderdag 9 juli 2009

Afsluiting

Vandaag was de begrafenis van Theo. Wat hadden we daar tegenop gezien. Het is zo aangrijpend, dat allerlaatste. Toch kijken we er nu weliswaar met weemoed, maar toch ook met een warm gevoel op terug. We zijn erg blij met hoe het is verlopen. We hebben Theo in heel kleine kring begraven. Alleen ons eigen gezin, met natuurlijk Geertje, en de 2 oma's waren erbij aanwezig. Een jonge ouderling uit onze kerk had de leiding. Onze oudste zoon heeft het kistje gedragen en in het grafje gezet. Daarna heeft de ouderling Psalm 131 voorgelezen en aan de hand van Job 1 vers 21 een toespraakje gehouden. Behalve Willem en ik als ouders, en de beide oma's, zijn ook de kinderen allemaal toegesproken. En dat heeft zeker indruk gemaakt. Daarna heeft de ouderling afgesloten met gebed. Theo is begraven naast zijn zusje Wilma. We hebben de kinderen ook laten zien, waar onze andere gestorven kindjes liggen. Als strakjes de steen op Theo's grafje ligt, gaan we nog eens met ze kijken.

Deze dag was op een bepaalde manier een afsluiting. Theo is lichamelijk niet meer bij ons. Uiteraard zijn er veel dingen níet afgesloten. Simpelweg, omdat die nooit afgesloten zullen kunnen worden. Toch wil ik deze dag ook hier op dit blog iets gaan afsluiten. Mijn ziekte, de geboorte en het overlijden van Theo. Misschien zal het zijdelings nog weleens langs komen. Vooral de komende weken, als ik nog niet uit de voeten kan. Maar ik wil het niet meer de hoofdmoot van dit blog laten zijn.

Dit blog gaat over Eenvoudig Leven. En natuurlijk zijn er heel veel dingen die daarbuiten vallen, maar toch heel belangrijk zijn. Maar, zoals ik in de introductie heb aangegeven, wil ik op dit blog mensen de weg wijzen naar een eenvoudige levensstijl. Mijn blog is bewust geen medium om mijn zieleroerselen met anderen te delen. Daarvoor heb ik geen blog nodig. Dat soort dingen deel ik voornamelijk met Willem en er is ook heel veel wat ik voor mezelf houd. Zoals Maria, de moeder van Jezus, de zaken in haar hart bewaarde.

Daarom nu dus een afsluiting. Ik wil nogmaals iedereen heel, heel hartelijk bedanken, die in deze moeilijke tijd zo heeft meegeleefd. Dat was verrassend en zeer verwarmend. Eigenlijk weet ik gewoon daarvoor de woorden niet te vinden. Weet, dat het zeer gewaardeerd is!